Pages

fredag 14. januar 2011

Til ettertanke

VGs andreside hadde i dag et bilde av mullah Krekar som viftet med et norsk flagg og sa han var takknemlig for at han ikke het Maria Amelie. Stoltenberg siteres i dag på at han mener saken er rettferdig behandlet, og viser til helgens storutsendelse av barnefamilier. Og Ap lurer på hvorfor meningsmålingene stadig går nedover?

Vi har et ansvar for våre medmennesker, også de som kommer fra andre land. Regjeringens innstramminger i innvandringspolitikken er derfor uverdige, urettferdige og unødvendig strenge, og det er på tide at folk flest blir klar over dette.

I september kan du velge. Hvis du synes behandlingen av Maria Amelie er urettferdig og uverdig, stem på et annet parti enn Ap. For de som vil ha en mer human innvandringspolitikk, vil jeg anbefale KrF.

torsdag 13. januar 2011

Sett Maria Amelie fri!

I går ble Maria Amelie, "Årets Nordmann 2010", pågrepet av politiet. "Alle" er sjokkert over hendelsen, det arrangeres i løpet av dagen fakkeltog over hele landet til støtte for Maria Amelie.

De eneste som ikke lar høre fra seg, er regjeringen. Forståelig, siden dette er helt i tråd med den politikken den rødgrønne regjeringen har i innvandringsspørsmål. De konkurrerer med Frp om å være tøffest i gata, og resultatet er at enkeltmennesker som trenger samfunnets hjelp isteden blir tvangsreturnert til en svært usikker fremtid.

Hvis KrF hadde bestemt, hadde Maria Amelie hatt lovlig opphold nå. Hun var mindreårig da hun kom til Norge, og har levd som papirløs i Norge i over 7 år nå. Bare dette alene burde være nok til å gi henne lovlig opphold. Når man har bodd så lenge i Norge, så finnes det ikke lenger noe grunnlag for å sende folk ut av landet.

I tillegg har Maria Amelie en utdanning og kompetanse som vi trenger i Norge. Men hun får ikke lov til å søke om opphold som arbeidsinnvandrer når hun først har søkt om asyl. Blir hun utvist fra Norge, kan hun aldri lovlig komme tilbake til landet.

Maria Amelies sak er spesiell, men ikke unik. Forskjellen er at hun har stått frem med sin historie. Det har derfor blitt en oppmerksomhet om regjeringens innvandringspolitikk som vi ikke har hatt tidligere. Den er uverdig, urettferdig og unødvendig streng. Det håper jeg folk husker når de går til stemmelokalene i september.

torsdag 16. desember 2010

De fattigste tar regningen

Da Trondheim kommune satte opp husleiene i kommunale boliger, var det først og fremst for å utnytte den statlige bostøtten bedre. Når staten stiller opp med penger, så ser ikke vi poenget med å si nei takk til det.

Det innebærer imidlertid at noen av de som i dag bor i litt større kommunale boliger, f.eks. barnefamilier, får en større økning enn det den statlige bostøtten dekker. Da er det utrolig viktig at kommunen stiller opp med en kommunal bostøtte til de fattigste, slik at de fremdeles har nok penger igjen til å ta vare på seg selv og barna sine når husleien og strømmen er betalt.

De rødgrønne har gjennom sitt budsjett sagt at de pengene som delvis skulle finansiere en bedre kommunal bostøtteordning isteden skal gå til vedlikehold av de kommunale boligene. Det er nødvendig å bruke mer penger på vedlikehold i Trondheim, men det blir bare så utrolig feil når regningen sendes til de fattigste. Der har du oppskriften på hvordan man skaper mer fattigdom i Trondheim.

I kveld skal saken behandles i bystyret, og KrF kommer til å kreve at de rødgrønne snur, og ikke ber de fattigste om å betale for at politikerne ikke har prioritert vedlikehold. De fortjener en bedre julegave enn som så.

onsdag 8. desember 2010

Budsjett for byen

I går ble partienes budsjettforslag offentliggjort på kommunens hjemmesider, og jeg har i den forbindelse laget en kort analyse, forøvrig sterkt preget av mitt eget ståsted som sosialt engasjert sentrumspolitiker og lærer. Jeg har gitt karakter for kreativitet og ansvarlighet, og for hvordan de tar vare på byens innbyggere innenfor fire viktige kategorier: Barna, eldre, frivillige og fattige. Til slutt har jeg gitt en kommentar med innspill til videre forbedring.

Foto: Carl-Erik Eriksson
© Trondheim kommune
De rødgrønnes budsjett
(Ap, SV, Sp, MdG)

Kreativitet: 6                 Ansvarlighet: 4

Barna: 5     Eldre: 5+     Frivillige: 6     Fattige: 4-

Kommentar: Ansvarlighet ligger på et middels nivå, fordi driften her blir kunstig høy i 2011, uten at det er bevilget midler til å fortsette satsingen i 2012 og videre utover. Det er imidlertid mye kreativitet hos gruppa, både i inndekningsforslagene og i bruken av penger. Dette gjør budsjettet til gruppa til både spennende og underholdende lesing.

Videre er dette et godt budsjett for barna, men gruppen får trekk for manglende satsing på barnevernet, og de retter ikke opp kuttene i 2010 på avlastning for foreldre av syke og funksjonshemmede barn. Gruppa mangler også en helhetlig satsing på bekjempelse av fattigdom. Selv om mange viktige områder styrkes, finansieres dette med økt husleie i kommunale boliger, innsparing på botiltak/dagtilbud, og uten å styrke den kommunale bostøtten.

Budsjettet fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti

Kreativitet: 5                 Ansvarlighet: 6

Barna: 6     Eldre: 5       Frivillige: 6     Fattige: 6

Kommentar: Dette er omtrent så bra som det kan bli. På grunn av høy score på ansvarlighet, blir det vanskelig å få full score på alle de andre kategoriene. Det eneste som mangler her er manglende oppslutning om budsjettet, slik at det nok ikke kommer til å bli vedtatt. Dette må gruppa jobbe med videre frem mot neste budsjettprosess.

Budsjettet fra Fremskrittspartiet
Kreativitet: 3                 Ansvarlighet: 2

Barna: 3     Eldre: 6       Frivillige: 5     Fattige: 4

Kommentar: Bruker monopolpenger i tillegg til å redusere rådmannens buffer for å få en bedre økonomisk situasjon. Ambisjonen om å redusere kommunens gjeld sørger for at partiet likevel ikke får strykkarakter. Barnas situasjon blir forverret, siden de må transporteres på kryss og tvers i byen pga fritt skolevalg, det blir ikke gitt mer til barnevern og syke/funksjonshemmede barn, det kuttes i kulturtilbud, morsmålsundervisningen reduseres, og vi skal ikke ta imot enslige mindreårige asylsøkere. Partiet mangler en helhetlig satsing på bekjempelse av fattigdom. Selv om de har på plass mange gode tiltak, blant annet innefor rusomsorg, gir de mindre til integrering, tar imot færre innvandrere, og kutter i sosialhjelpen.

Budsjettet fra Rødt
Kreativitet: 4                 Ansvarlighet: 2

Barna: 4     Eldre: 4+     Frivillige: 2     Fattige: 5

Kommentar: Svært dårlig score på ansvarlighet, siden partiet øker kommunens investeringsbudsjett kraftig (totalt 1,5 mrd) og budsjetterer med underskudd i 2014 på drift. De øker eiendomsskatten til maksimumsnivå, noe som vil føre til trangere økonomi hos familiene, selv om de fattigste skjermes. Dette går direkte utover både barna, eldre og fattige, og karakteren på disse områdene trekkes ned. Frivilligheten nevnes nesten ikke, men det gis litt til frivillige/ideelle innenfor rusomsorg, noe som redder partiet fra strykkarakter.